תאונות ספורט

אנו מטפלים בלקוחות שנפגעו בתאונות במסגרת פעילות ספורטיבית בחדרי כושר, במשחקי כדורגל או כדורסל וכל ספורט .אתגרי אחר - הן במסגרת מקצוענית והן כתחביב

ביחס לעוסקים בספורט מקצועני, חוק הספורט מחייב אגודות ספורט לדאוג לכיסוי ביטוח תאונות אישיות לשחקני האגודה הספורט.

כמובן, לנפגע ישנה הזכות להגיש תביעת נזיקין כנגד מי שגרם לתאונת הספורט. לעתים קרובות, תאונות הספורט נגרמות  עקב תחזוקה לקויה של המגרש, או עקב ציוד מיושן ולא תקני בחדרי כושר וכן עקב ליקויים בציוד צלילה ואביזרי צלילה, בעת פעילות ספורט אתגרי ללא מתן הוראות בטיחות, ובמקרים של אי-שימוש באביזרי בטיחות מתאימים.