תאונות תלמידים

תלמידים רבים נפגעים במהלך שהותם בבית הספר או לאחר שעות הלימודים. חוק חינוך החובה מחייב את כל הרשויות המקומיות לבטח בפוליסת תאונות אישיות תלמידים את כל תלמידי בית הספר הנמצאים בתחום שיפוט הרשות. פוליסה זו מכסה תאונות אישיות שאירעו לתלמיד במהלך כל שעות היממה, וללא קשר לשאלה אם הפגיעה אירעה בשטח בית הספר או לא.

פיצוי על-פי פוליסת ביטוח התלמידים הוא תלוי-נכות. בפוליסה נקוב סכום פיצוי מרבי ל- 100% נכות. ככל שלתלמיד נותרה נכות בשיעור נמוך יותר, יהיה סכום הפיצוי שמגיע לתלמיד המכפלה בין הסכום המרבי באחוזי הנכות שנותרו. הפוליסה מעניקה פיצוי הן בגין ימי האשפוז והן בגין ההיעדרות מבית הספר.

לעתים, בשטח בית הספר טמונות סכנות רבות. פגיעות תלמידים רבות נגרמות עקב טריקת דלתות, עקב פגיעה מעפרונות וממפגעים מסוכנים שנמצאים בשטח בית הספר, או אפילו עקב הכשת נחש שחדר לשטח בית הספר.

מלבד הפיצוי על-פי הפוליסה, תלמיד שנגרם לו נזק גוף עקב מפגע בבית הספר יכול להגיש תביעת רשלנות כנגד מפעיל בית הספר (הרשות המקומית או משרד החינוך). גם תביעה זו מאופיינת בכך שיש להוכיח את רשלנותו של בית הספר כלפי התלמיד. הרשלנות יכולה לבוא לידי ביטוי באי-התקנת מחזירי שמן או מגנים לדלתות נטרקות, בחוסר השגחה של צוות המורים על התלמידים בזמן השיעור או בזמן ההפסקה, באי-הסרת מפגעים בשטח בית הספר וביצירת סיכונים, וכדומה.