רשלנות רפואית

משרדנו עוסק בתחום הרשלנות הרפואית. הרשלנות הרפואית יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים וצורות, כמו למשל: רשלנות באבחון מומים בעובר, רשלנות רפואית במהלך הלידה, רשלנות רפואית במהלך ניתוח, אי-אבחון מחלות או אבחון מאוחר, רשלנות רפואית עקב מתן תרופה שאינה מתאימה ורשלנות בניתוחים פלסטיים. 

בתיקי הרשלנות הרפואית  אנו מקפידים במיוחד על הכנת התיק בצורה יסודית ומעמיקה. לשם כך, אנו אוספים את מלוא החומר הרפואי של הלקוח, פונים למיטב המומחים הרפואיים לשם קבלת חוות-דעת מקצועיות הן לעניין בחינת טיב הטיפול שנתן הרופא הנתבע  והן בשאלה אם הטיפול שניתן היה סביר או שחורג ממתחם הסבירות, דרך ביסוס הקשר הסיבתי בין הרשלנות הרפואית לבין הנזק, ועד לקבלת חוות-דעת רפואיות בנוגע להיקף הנזק שנגרם לנפגע.  

ראשי הנזק העיקריים בתביעות של רשלנות רפואית הם: אובדן שכר לעבר ולעתיד, עזרת הזולת, החזר הוצאות רפואיות ונסיעות, קיצור תוחלת חיים, אובדן השתכרות בשנים האבודות, אובדן זכויות סוציאליות, פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה ועוגמת נפש.