תביעות נזיקין ואחריות עיריות

משרדנו מייצג תובעים בכל עילות הנזיקין מכוח פקודת הנזיקין, לרבות תביעות בגין מטרדים, הפרת חובות חקוקות, רשלנות ועוד. איננו נרתעים מלהגיש תביעות נזיקין  כנגד משרדי ממשלה, בנקים, חברות טיולים וכדומה.

כך, למשל, משרדנו מייצג נפגעים שנגרמו להם נזקי גוף עקב רשלנות מצד הרשות המוניציפאלית המקומית. רשלנות הרשות יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון מקרים, כמו למשל בהימנעות מתיקון מפגעים במדרכות או בכבישים, בבניית מדרגות ברשות הציבור שאינן עומדות בתקן הקבוע בתקנות התכנון והבנייה, באי-התקנת מאחזים, באי-סימון מפגעים מסוכנים, או באי-הסרת שורשי עצים "שפלשו" למדרכה או עצים שקרסו וגרמו לנזק לאנשים ורכוש, וכן באי-לכידת כלבים משוטטים. 

לא כל הפרש גבהים של סנטימטר באבן משתלבת במדרכה יביא להטלת האחריות על העירייה. בתיקים כאלה יש להוכיח כי אכן בנסיבות העניין הייתה רשלנות של הרשות או הפרת חובות חקוקות הקבועות בפקודת העיריות. לפיכך, בתיקים האלה חשוב  מאוד להקפיד על בירור מעמיק של נסיבות המקרה -  כיווני ההליכה של הנפגע, צילום המפגע, ניסיון לברר מתי נוצר המפגע, ודיווח מיידי למוקד העירוני על המפגע ועל האירוע.