פוליסות ביטוח

אנו מייצגים מבוטחים, שרכשו במיטב כספם פוליסות ביטוח חיים, בריאות, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה, סיעוד,  אשר נדחו על-ידי חברת הביטוח.

באשר לפוליסות ביטוח אלה, חשוב לציין כי תקופת ההתיישנות בתביעה על-פי פוליסה היא שלוש שנים ממועד קרות מקרה הביטוח. מניין תקופת ההתיישנות ייעצר רק לאחר הגשת תביעה משפטית לבית המשפט. 

לקוחות רבים טועים לחשוב שפנייה למחלקת התביעות של המבטחת עוצרת את מרוץ ההתיישנות.

ישראל אסל, משרד עורכי-דין, רח' ז'בוטינסקי 7 (מגדל משה אביב) רמת גן 5252007
טלפון:03-5756030 פקס: 03-5756031