נזקי שריפה

אנו מטפלים בתיקי שריפות של כל סוגי הרכוש, של ציוד הנדסי וציוד חקלאי ושל בתי העסק, ובכל היקף נזק. לצורך טיפולנו בתיקים אלה, אנו נעזרים בחוקרי שריפות המחווים את דעתם בנוגע לגורם השריפה. המשרד מקיים קשר הדוק עם שמאי רכוש המעריכים בעבור לקוחותינו את היקף הנזק שנגרם להם כתוצאה מן השריפה. 

ישראל אסל, משרד עורכי-דין, רח' ז'בוטינסקי 7 (מגדל משה אביב) רמת גן 5252007
טלפון:03-5756030 פקס: 03-5756031