משרד הבטחון

במסגרת טיפולנו בנפגעי גוף, אנו מייצגים חיילים בסדיר ובמילואים שנפגעו בעת שירותם הצבאי. אנו פועלים לקבלת הכרה של קצין התגמולים בחייל כנפגע, ומייצגים את החייל בוועדות הרפואיות במשרד הביטחון , לרבות ערעורים על ההחלטות של הוועדות הרפואיות והגשת ערעורי נכים לבית המשפט.

לעתים, קבלת ההכרה ממשרד הביטחון היא דבר קשה ומורכב, בעיקר במקרים של התפרצות מחלות קונסטיטוטיביות, שאז על החייל הנטל להוכיח כי אכן התפרצות המחלה היא עקב תנאי שירותו בצה"ל.

אנו פועלים לקבלת הכרה של חיילים שנפגעה שמיעתם עקב חשיפה לרעש מזיק (צלפי בארט, בוחני מנועי סילון וטנקים), או שנגרמו להם בעיות גב או התפרצות של מחלות אסטמה, סכיזופרניה, סרטן וכדומה.

גובה התגמול מקצין התגמולים הוא תלוי-נכות: נכות של עד 9 אחוז אינה מזכה בתגמול כלשהו, נכות בשיעור של 10- 19 אחוז מזכה במענק חד-פעמי, ונכות בשיעור של 20% ומעלה מזכה את החייל בגמלה חודשית. חייל שנפגע בעת חופשה מאושרת, רק נכות בשיעור של 20% ומעלה תזכה אותו בתגמול.

במקרים רבים נפגעים חיילים בתאונת דרכים בזמן שירותם הצבאי. ככל שהתאונה אירעה ברכב צבאי,  לחייל דרך אחת לקבל תגמול והיא באמצעות פנייה לקצין התגמולים. לעומת זאת, ככל שהתאונה אירעה ברכב אזרחי, לחייל ישנה זכות הבחירה בין פנייה  לקצין התגמולים ובין הגשת  תביעה אזרחית כנגד מבטחת הרכב. כאן אנו נכנסים לתמונה ועוזרים לחייל להחליט באיזה מן המסלולים  לבחור, בהתחשב באופי הפגיעה, בשיעור הנכות שייוותר ובסיכוי לקבל תגמול מקצין התגמולים.