נזק לגידולים חקלאיים

למשרדנו "פינה חמה בלב" לחקלאים שנגרמו להם נזקים חקלאיים. אנו יודעים עד כמה קשה היא עבודתו של החקלאי, וכמה עמל וכסף הוא משקיע עד שהוא זוכה לקטוף את היבול החקלאי שמכירתו אמורה לפרנס אותו ואת בני משפחתו, וכמובן להחזיר לו את הכספים שהשקיע באדמה.

במקרים רבים נגרמים לחקלאים נזקים קשים ואובדן השקעה שיכולים למעשה למוטט אותו  מבחינה כלכלית ולהביאו עד סף פשיטת רגל.  אנו נשמח לייצג חקלאים בכל סוגי תיקי הנזק שנגרמו לגידוליהם: נזקים לשטחים ושתילים עקב שימוש במעכבי צמיחה, נזקים לחממות וניילון עקב שריפות בחלקות סמוכות, נזקים שנגרמו מריסוס חלקות שכנות בזמן רוח, נזקים לפירות ולפרי הדר, שנגרמו עקב חשיפת הפרי לחום חריג (שריפות) ולאבק ונזקים בגין סגירת המים ליישוב עקב חריגה במכסות מים של חקלאים אחרים (רשלנות אגודת המושב  ופקח המים מטעמה).