תאונות דרכים

ההגדרה של "תאונת דרכים" בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים היא מורכבת ומסובכת. ישנן תאונות המתרחשות  ברכב או בקרבתו, אשר אדם מן היישוב אינו מעלה על דעתו שמדובר בתאונת דרכים, למשל, תאונה שאירעה תוך כדי עלייה או ירידה מכלי הרכב, תאונה שאירעה במהלך תיקון-דרך הנחוץ להמשך נסיעה, ותאונה שנגרם בה נזק גוף  עקב התפוצצות ו/או התלקחות של אחד מרכיבי הרכב החיוניים לנסיעתו.

בנוגע לכלים "דו תכליתיים" -  כלי רכב המשמשים גם לתחבורה וגם לביצוע עבודות שונות,  כגון מנופים, מערבלי בטון, מתקני הרמה, משאבת בטון וכד'  - תאונה שאירעה תוך כדי הפעלת הכלי הייעודי, המונע מכוחו המכני של מנוע הרכב, אף היא מוכרת כתאונת דרכים.

ישנם סוגי ציוד הנדסי שאינם נחשבים לכלי רכב מנועי, כהגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, לדוגמה: מכבש, מחפר זחלי, בולדוזר, 'בובקט'; אלה כלים שאין חובה לבטחם בביטוח חובה (עם זאת, אין זה אומר שנזק מהכלים האלה אינו מחייב את בעליו בפיצויים לניזוק ולכן חשוב לדאוג לביטוח מתאים).  ואולם, ככל שהכלים האלה בוטחו בביטוח חובה, אזי יש לראות את מבטחת הכלי כמי שהסכימה שחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים יחול על כלי זה אף על-פי שאינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בחוק.

העיקרון הבסיסי של חוק הפיצויים הוא היעדר הצורך בבירור שאלת האשם בתאונה. ככל שהרכב היה מבוטח, ולנהג היה רישיון נהיגה בתוקף, זכאי הנפגע לפיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו. שיעור הפיצוי  תלוי בנכותו ובנתוניו האישיים של כל נפגע.

משרדנו מתמחה בטיפול בנפגעים שנפגעו מרכבים לא מבוטחים, או שפרטיהם אינם ידועים, ובמקרה כזה זכאים הנפגעים האלה לפיצויים 'מקרנית' (בכפוף לכך שאינם נמנים עם החריגים הקבועים בסעיף 7 לחוק, השוללים פיצויים מנפגעים אלה). אנו מייצגים גם נהגים ו/או בעלי רכב חסרי ביטוח שכנגדם הגישה 'קרנית' תביעות חזרה לפי סעיף 9 לחוק הפיצויים.